Национално проучване за нагласите към БАН

Наскоро излезе едно социологическо проучване за нагласите на гражданите към БАН и нейната дейност. Можете да го намерите по-долу в пълен вариант. За мен резултатите сочат, че има голям интерес към науката, но ние, учените, не съумяваме да поднесем резултатите от работата си по интересен и разбираем начин на публиката. Все пак, едно важно следствие от това проучване е, че щом има интерес към науката и тя е важна за гражданите, то тя трябва да получава много по-голяма подкрепа от държавата (повече левове на данъкоплатците). Това се отнася най-вече към фундаменталната наука, която се превърна в сирачето на науката, отхвърлена от всякакви национални и европейски стратегии. И докато в другите европейски страни логиката е: фундаменталната наука така или иначе се финансира от държавата, но трябва да засилим трансфера към приложна наука и иновации, и затова инвестираме там – в България “стратезите” се опитват да подминат фундаменталната наука, и да инвестират само в приложната, и в иновациите, за да влезнат в крак с европейските тенденции. Някой е забравил да им каже, че без фундамента (sic) на фундаменталната наука няма как да се гради устойчиво технологично развитие, което носи и най-високата добавена стойност за националната икономика. Решението: пълно преобразяване на Фонд “Научни изследвания” и най-малко десетократно увеличение на бюджета за фундаментални научни проекти.

“БАН в представите и оценките на българското общество” – Национално представително проучване (май – юни 2018г.)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s